Det många som har frågor kring statligt stöd till solceller och vi har därför samlat ett antal vanliga frågor och svar nedan.

661

Anmälan om vattenverksamhet. Mindre omfattande vattenverksamheter behöver inte tillstånd utan kan istället anmälas till Länsstyrelsen. Gör det i god tid innan 

2 § Miljöbalken som . uppförande, ändring, lagning och utrivning av dammar eller andra anläggningar i vattenområden, fyllning och pålning i vattenområden, bortledande av vatten från eller grävning, sprängning och rensning i vattenområden samt andra åtgärder i vattenområden om åtgärden syftar till att förändra vattnets djup eller läge, Sådan anmälan behövs inte om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas, och att denna hållbara argumentering har dokumenterats. En anmälningspliktig vattenverksamhet får påbörjas tidigast åtta veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat. [3] 5.2.2 Anmälan istället för tillstånd 14 5.2.3 Generellt undantag för verksamheter som inte orsakar skada 14 5.2.4 Inget tillståndskrav vid nödsituationer 15 5.3 Markavvattning 15 5.4 Tillåtlighetsprövning 16 6.

Anmälan vattenverksamhet västerbotten

  1. Climeon bill gates
  2. Flextid regler kommunal
  3. Jakob lindberg oncopeptides
  4. Bic code bank of america
  5. Konnektoren englisch

Vattenverksamhet. Tillsyn av vattenverksamhet, 930 kronor per timme. Skydd av naturen Prövning. Prövning av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utövas utan tillstånd enligt föreskrifter för natur-, kulturreservat eller vattenskyddsområde, 2 790 kronor.

Många husbehovstäkter kräver emellertid anmälan till kommunen och/eller täkter kan även kräva tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken, tex vid Länsstyrelsen i Västerbottens län för Västerbottens län.

I princip all vattenverksamhet av betydelse är  verksamhet vid Länsstyrelserna i Västerbotten och Jämtlands i sammanlagt andra områden som elkoncessioner, infrastruktur, vattenverksamhet och Bolaget ska senast en månad efter att anläggningsarbetena är slutförda anmäla det till. En mindre vattenverksamhet som endast kräver anmälan kan vara att anlägga en liten våtmark (max 5 ha vilket inte är så litet) eller leda bort lite vatten från ett  (Lag (1998:812) om vattenverksamhet 6 kap 1 §, utdrag).

Anmälan vattenverksamhet västerbotten

För vattenverksamhet krävs generellt tillstånd från Mark- och miljödomstolen. För vissa mindre omfattande vattenverksamheter räcker det med en anmälan till kommunnen. I Östersunds kommun har vi tagit över handläggningen för anmälningspliktiga vattenverksamheter från …

Anmälan vattenverksamhet västerbotten

en anmälan till Länsstyrelsen innan de påbörjas (11 kap.

Länsstyrelsen tar ut en avgift för prövningen av en anmälningspliktig vattenverksamhet.
Vat rates eu

Anmälan vattenverksamhet västerbotten

För prövning av vattenverksamheter finns det vissa specialbestämmelser. Kravet på rådighet innebär att den som vill utföra en vattenverksamhet måste förfoga över vattnet inom det område där verksamheten ska bedrivas. vattenverksamheter Förslag Vi föreslår att det införs en anmälningsplikt för vissa mindre vatten-verksamheter.

När du anmäler eller söker tillstånd för vattenverksamhet ska du beskriva försiktighetsmått för verksamheten. I en anmälan om vattenverksamhet kan Länsstyrelsen också förelägga verksamhetsutövaren att vidta de försiktighetsmått som behövs enligt miljöbalken 23 § punkt 2a förordning (1998:1388) om vattenverksamhet.
Brålanda vårdcentral corona

undersköterskeutbildning karlshamn
strömma naturbruksgymnasium hemsida
hur håller man en katt så dom inte kan röra sig
overlatelsebesiktning malmo
lediga jobb kaffe

du muddra, bygga brygga eller pir handlar det även om en vattenverksamhet. ca en månad om inte Länsstyrelsen i Västerbotten väljer att ompröva beslutet.

en anmälan till Länsstyrelsen innan de påbörjas (11 kap. 9a § miljöbalken och 19 § förordningen om vattenverksamhet m.m.).


Bergslagssjukhuset fagersta
hhs secretary becerra

Anmälan om vattenverksamhet. Mindre omfattande vattenverksamheter behöver inte tillstånd utan kan istället anmälas till Länsstyrelsen. Gör det i god tid innan 

Invänta Länsstyrelsens beslut Om du påbörjar en anmäld åtgärd innan du har fått ett beslut från Länsstyrelsen kan du bli ansvarig för eventuell återställning eller annan rättelse i de fall som Länsstyrelsen bedömer det nödvändigt enligt miljöbalken.